VOG

Sinds 2017 heeft Jeugdkamp Krimpen de VOG ingevoerd voor alle vrijwilligers die meegaan met de kampweek die wij jaarlijks organiseren. Om dit te realiseren voor onze stichting zijn wij geholpen door Stichting NOV en de website www.inveiligehanden.nl

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de vrijwilliger in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een taak binnen Jeugdkamp Krimpen. Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Vertrouwenspersoon

Onderdeel van de VOG is een vertrouwenscontactpersoon waar vrijwilligers, minderjarigen, kwetsbare mensen en ouders terecht kunnen met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken. 

Ook wij als Jeugdkamp Krimpen hebben zo’n contactpersoon:

Anne von Lindern, u kunt met haar in contact komen via: vertrouwenspersoon@jeugdkampkrimpen.nl