VOG

Sinds 2017 heeft Jeugdkamp Krimpen de VOG ingevoerd voor alle vrijwilligers die meegaan met de kampweek die wij jaarlijks organiseren. Om dit te realiseren voor onze stichting zijn wij geholpen door Stichting NOV en de website www.inveiligehanden.nl

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de vrijwilliger in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een taak binnen Jeugdkamp Krimpen. Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.