Update

Beste kampgangers en volgers van Jeugdkamp Krimpen,

Wij volgen, net als jullie, de ontwikkelingen vanuit de overheid over de maatregelen rondom het COVID-19 virus en wat dit betekent voor ons zomerkamp.
We hadden gehoopt dat de persconferentie van 21 april ons meer duidelijkheid zou geven.
Kan het kamp voor ons doorgaan of niet? Die duidelijk is er nog niet.

In de persconferentie zijn een aantal zaken genoemd die ons hoop geven dat ons jeugdkamp eind augustus door kan gaan. Zeker nu kinderen van de basisschoolleeftijd weer voorzichtig naar school terug mogen keren en kinderen onder de 12 jaar zelfs weer contactsporten mogen beoefenen.
We denken na over maatregelen die we zouden kunnen nemen om een veilige en werkbare situatie te kunnen creëren. Onze voorbereidingen gaan, op een lager pitje en in een andere vorm, ook ‘gewoon’ door.

Na de volgende persconferentie van 20 mei zullen wij als bestuur een definitieve keus maken.
Vanzelfsprekend kan de kampweek alleen doorgaan als de overheid en daarna onze leidinggroep hier volledig achterstaan en we ons kamp zo kunnen inrichten dat het voor kinderen en leiding een veilige situatie is.
De veiligheid van de kinderen en de leidinggroep gaan natuurlijk boven alles.
Dit, en de update vanuit de overheid, gaan voor ons uiteindelijk de doorslag geven.

Wij houden jullie op de hoogte via onze kanalen!

Het bestuur van Jeugdkamp Krimpen

Update 26-5-2020: Jeugdkamp Krimpen 2020 is geannuleerd