Inschrijven 2024

Let op: de inschrijving voor 2024 is gesloten.

Inschrijven voor Jeugdkamp Krimpen kan ook dit jaar online niet meer. Hieronder vind je wie zich kan inschrijven en hoe je je kan inschrijven.

Wie
Jeugdkamp Krimpen is voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar uit Krimpen aan de Lek en omgeving die dit jaar maximaal in de 2e klas van het voorgezet onderwijs zitten. Voor 2024 betekent dit dus dat je geboren moet zijn tussen 16 augustus 2009 en 23 augustus 2016.

Wanneer
Het inschrijven kan vanaf 11 april 18:00 tot en met 21 april 2024 18:00

Prijs
Jeugdkamp Krimpen kost per deelnemer €140,00

Hoe
Het inschrijven gaat in een aantal stappen:

 1. Registreer je of log in als ouder/verzorger door je e-mail adres in te vullen in het inlogscherm van jou persoonlijke pagina.
 2. Via de mail die je ontvangt kan je gedurende 60 minuten inloggen op jouw persoonlijke pagina.
 3. Op jouw persoonlijke pagina vul je jouw contactgegevens in.
 4. Op jouw persoonlijke pagina kun je hierna een of meerdere deelnemers inschrijven. Als de deelnemer vorig jaar is mee geweest kan je de meeste gegevens in 1 keer voor in laten vullen. Controleer de gegevens wel goed!
 5. Na sluiting van de inschrijfperiode zal het bestuur van Jeugdkamp Krimpen bepalen wie er mee kan.
 6. Je krijgt een bericht of je inschrijving is geaccepteerd.
 7. Nadat je inschrijving is geaccepteerd heb je 2 weken de tijd om het inschrijfgeld (€50,00) te voldoen, hiermee bevestig je de deelname aan de kampweek van 2024 definitief.
 8. Voor 1 juli dient de tweede termijn van kampgeld (€90,00) betaald te zijn. Het gehele kampgeld in 1 keer betalen (€140,00) mag uiteraard ook!
 9. Enkele weken voor start van het kamp zullen wij je vragen om gegevens zoals allergieën, medicijngebruik en overige bijzonderheden die wij moeten weten door te geven.

Acceptatie inschrijving
Helaas kan het gebeuren dat wij meer inschrijvingen ontvangen dan dat er plaats is. In dat geval zal het bestuur bepalen wie er mee kan. Als de deelnemer in 2023 mee is geweest, mag deze in 2024 ook weer mee (mits je niet ouder bent dan 14 jaar en maximaal in de 2e klas van het voortgezet onderwijs zit). Voor de overige inschrijvingen zal het bestuur een keuze maken op basis van de beste groepssamenstelling. Uiteraard hopen wij dat iedereen mee kan!

Aanmelden
Vul op jouw persoonlijke pagina je e-mailadres in om te starten met de aanmeldprocedure of extra deelnemers in te schrijven. Let er op dat alleen jij toegang hebt tot dit e-mailadres aangezien iedereen met toegang tot jouw e-mailadres de volledige inschrijving kan inzien.

Jouw persoonlijke pagina
Ga met de volgende link naar jouw persoonlijke pagina (LET OP: inschrijving is gesloten)

Annuleringsvoorwaarden
Het is voor onze stichting zeer belangrijk dat een eventuele annulering zo spoedig mogelijk bij het bestuur van het Jeugdkamp Krimpen (online@jeugdkampkrimpen.nl) wordt gemeld. Als een annulering tijdig gebeurd, kunnen we namelijk nog iemand anders meenemen op kamp. Aan een annulering kunnen kosten verbonden zijn, die afhankelijk zijn van de tijd tussen de annulering en het begin van het kamp. De datum van ontvangst van de annulering geldt hierbij als peildatum. De annulering kan alleen worden gedaan door de ouder/verzorger die de aanmelding heeft gedaan. Indien door ongeval of ziekte van de deelnemer deelname aan het kamp onmogelijk is, zal er voor volledige restitutie aanspraak gedaan moeten worden op de door de deelnemer zelf afgesloten annuleringsverzekering.
Bij annulering worden per deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht: 

 • tot 2 weken na (geaccepteerde) inschrijving mag je gratis annuleren
 • vanaf 2 weken na inschrijving wordt het inschrijfgeld (€50) in rekening gebracht
 • vanaf de betaling van het kampgeld (= tweede termijn, voor 1 juli) wordt bij annulering de totale deelnamesom in rekening gebracht